Due & Partners Privacy Policy

Due & Partners ApS. registrerer kun oplysninger om personer i deres funktion af kontaktpersoner eller medarbejdere i en virksomhed/organisation. Alle henvendelser til personer sker alene som del af samarbejdsrelationen med virksomheden/organisationen. Der registreres ikke informationer om og foretages aldrig kontakt til personer som privat person.

Alle personlige oplysninger registreret i Due & Partners ApS. er af kategorien ”Legitim interesse” og er alene registreret for at kunne betjene såvel som kommunikere med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Der registreres alene ”almindelige personoplysninger.”

E-mail permissions er specifikt givet af personen ved frivillig accept/aktivt tilvalg.

De registrerede personlige oplysninger kan til enhver tid rekvireres af den pågældende person mod dokumentation for pågældendes identitet.

Alle registrerede informationer om en person eller virksomhed anvendes kun i virksomheden og videregives ikke til andre.

Personlige data slettes sammen med relateret virksomheds- og organisationsdata, når relationen vurderes som definitivt afsluttet. Databasen gennemgås maj måned hvert år.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Alle personoplysninger opbevares kun elektronisk i virksomhedens CRM system. Anvendte CRM system er SuperOffice, der er cloudbaseret og beliggende på beskyttede servere hos SuperOffice.

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger: CRM systemet tilgås ved personlig adgangskode, der kun kendes af dataansvarlige.

Due & Partners ApS. er indehaver af følgende brands: checkpoint(c), The Matrixs (c), Dialog med Sognet(TM).

 

Due & Partners ApS.

2018-05-01

Kontakt os

Send os en mail, så hører du fra os meget snart.

Start typing and press Enter to search